Inštitut za arheologijo: Arkas
Arzenal

Zijalka pod Jamarskim vrhom

Ime najdišča:
Zijalka pod Jamarskim vrhom
Druga imena:
Jama pod Jamarskim vrhom
Kraj:
Begunje na Gorenjskem
Enota:
Begunje na Gorenjskem
Področje:
Radovljica
Vrsta:
bivališče
Doba:
srednji vek (od 600 A. D. do 1500 A. D.)

Podatki o najdišču v Arheoloških najdiščih Slovenije

Kraj:
Zijalka pod Jamarskim vrhom
Avtor:
Leben
Stran:
162
Doba:
Vhod v jamo se odpira 820 m in 47° NE od cerkve v Begunjah v višini 690 m. Kat. št. DZRJS 1195. V plasteh zijalke so ostaline starejše bronaste in halštatske dobe (M. Brodar, AV 2, 1951, 204. A. Valič, VS 9, 1962 - 64, 172).

Karte

Atlas Slovenije 1985:
56/B3
ROTE ime:
BEGUNJE NA GORENJSKEM

Prva omemba

Prva omemba:
Brodar M.
Leto:
1951

Objave po l. 1965

Avtor:
Valič A.
Naslov:
Jama pri Begunjah, Radovljica
Publikacija:
Varstvo spomenikov 9
Leto:
1962-1964
Strani:
172
Avtor:
Meterc J.
Naslov:
Begunje
Publikacija:
Varstvo spomenikov 34
Leto:
1992
Strani:
193