Inštitut za arheologijo: Arkas
Arzenal

Levakova jama

Ime najdišča:
Levakova jama
Druga imena:
Ajdovska jama v Dolu
Kraj:
Šutna
Enota:
Podbočje
Področje:
Krško
Vrsta:
bivališče
Doba:
zgodnjerimska doba (od 30 B. C. do 300 A. D.)

Podatki o najdišču v Arheoloških najdiščih Slovenije

Kraj:
Šutna
Avtor:
Leben
Stran:
256
Doba:
Blizu Šutne omenja Kušljan prazgodovinsko gradišče z najdbami; NM Lj, korespondenca Kušljan - Müllner, 27. 8. 1898 in 29. 8. 1897.
Levakova jama (imenovana tudi Ajdovska jama v Dolu in Jama nad posestnikom Levakom v Šutni pri Dolu); vhod se odpira 2280 m in 132° SE od cerkve v Podbočju v višini 220 m, kat. št. DZRJS 517. Sedanji vhod je odprla poplava 1937, voda je pri tem naplavila arheološke predmete, nakar si jo je ogledal S. Brodar. Med izkopaninami in naplavinami omenjajo kamnite neolitske artefakte, fragment inkrustrurane keramike barjanskega tipa, halštatske predmete, rimske novce, ostanke človeških kosti. (Mušič, Jutro, 27. 9. 1939. Ložar, ZUZ 17, 1941, 133, in GMS 22, 1941, 18. Saria, Carinthia I 132, 1942, 92; Arhiv DZRJS).

Karte

Atlas Slovenije 1985:
174/A1
ROTE ime:
ŠUTNA

Prva omemba

Prva omemba:
Brodar S.
Leto:
1937

Objave po l. 1965

Avtor:
Leben F.
Naslov:
Naše jame 11
Publikacija:
Naše jame 11
Leto:
1969
Strani:
25-40
Avtor:
Guštin M.
Naslov:
Poročilo o izkopu kulturnih slojev v Levakovi jami
Publikacija:
Arheološki vestnik 27
Leto:
1976
Strani:
260-282
Avtor:
Guštin M.
Naslov:
Levakova jama pri Šutni - višedobna najdba
Publikacija:
Arheološki pregled 17
Leto:
1975
Strani:
28,29
Avtor:
Guštin M.
Naslov:
Levakova jama pri Šutni
Publikacija:
Varstvo spomenikov 21
Leto:
1977
Strani:
170,171
Avtor:
Slabe M.
Naslov:
Levakova jama - Dol pri Šutni
Publikacija:
Varstvo spomenikov 17-19/1
Leto:
1974
Strani:
200
Avtor:
Guštin M.
Naslov:
Daljna preteklost pod Bočjem
Publikacija:
Ob 750-letnici Sv. Križa
Leto:
2000
Strani:
25-30