Inštitut za arheologijo: Arkas
Arzenal

Godeninci

Ime najdišča:
/
Kraj:
Godeninci
Enota:
Središče ob Dravi
Področje:
Ptuj
Vrsta:
nepremične ostaline
Najdbe:
cesta
Doba:
rimska doba (od 30 B. C. do 600 A. D.)

Podatki o najdišču v Arheoloških najdiščih Slovenije

Kraj:
Godeninci
Avtor:
Pahič
Stran:
326
Doba:
Tik ob pobočju nad Trnavo so na njivi parc. 518/2, k. o. Vodranci, ostanki zidane antične stavbe, kjer je bilo pri sondiranju leta 1963 najdenih poleg opeke tudi nekaj fragmentov keramike. Podobne najdbe so bile odkrite tudi pod teraso v strugi starega mlinskega potoka in jih hrani PM Ptuj (inv. 10455-10456). Pahič, VS 9, 1962-64, 178. Na bližnji greben se nanašajo Kovačičeva (Trg Središče, [1910] 72) poročila o gomili z opeko in kamenjem v gozdu Na bregeh. V Blatt Ptuj (1936) 5, 68, omenjene najdbe keramike. Pahič, ČZN 1, 1965, 16, 53.
Skozi kraj je vodila rimska cesta Poetovio - Savaria in sicer skozi Mladoles, kjer je prečkala sedanjo cesto Središče - Ljutomer in nato prek njiv Prodnice na parc. 530/2 in sosednjih, dokler se ni spustila skozi gozdič k potoku Trnava tik nad nekdanjim Čulekovim mlinom. Tam je moral biti most, onkraj potoka pa je rimska cesta na hrvatskem ozemlju zavila proti severovzhodu v vas Preseko. Ferk, MHS 41, 1893, 218 ss. Kubitschek, JfA 1, 1907, 123 b ss. Kovačič, Trg Središče (1910) 36 ss, 74. Pischinger, BGHA 2, 1911, 110 ss. Blatt Ptuj (1936) 88. Pahič, AV 15-16, 1864-65, 299 ss. VS 9, 1962-64, 178.
Stari marof pri Godenincih. Kovačič, Trg Središče (1910) 71, omenja "prazgodovinske starine". Blatt Ptuj (1936) 69.
Mimo je vodila rimska cesta Poetovio - Savaria. Kovačič, prav tam. Blatt Ptuj (1936) 88. Pahič, AV 15-16, 1964-65, 298 ss.

Karte

Atlas Slovenije 1985:
73/A2
ROTE ime:
GODENINCI

Prva omemba

Prva omemba:
Rakuša F.
Leto:
1886

Objave po l. 1965

Avtor:
Pahič S.
Naslov:
Ostanki rimske ceste v Veleniku pri Pragerskem
Publikacija:
Arheološki vestnik 26
Leto:
1975
Strani:
226
Avtor:
Fulir M.
Naslov:
Topografska istraživanja rimskih cesta na varaždinskom in medjimurskom području
Publikacija:
Razprave SAZU 6
Leto:
1969
Strani:
392
Avtor:
Pahič S.
Naslov:
Raznoteri obrazi rimske ceste v Panonijo čez Ptuj
Publikacija:
Ptujski zbornik 4
Leto:
1975
Strani:
65-85
Avtor:
Fulir M.
Naslov:
Neka neistražena arheološka nalazišta Dolnjeg Medjimurja
Publikacija:
Arheološki vestnik 20
Leto:
1969
Strani:
198
Avtor:
Pahič S.
Naslov:
Železnodobne najdbe v Slovenskih goricah
Publikacija:
Arheološki vestnik 17
Leto:
1966
Strani:
127