Zgodovinski inštitut Milka Kosa: Ciril Prestor
Arzenal

Prestor - vojaški znaki