Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije: Ljubljana - Križišče na poti v svet
Arzenal

Podoba Ljubljane: sožitje starega in novega


Na razglednici je tipična veduta Ljubljane s starim mestnim jedrom in gradom nad njim.