Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije: Ljubljana - Križišče na poti v svet
Arzenal

Reklamne brošure, razglednice, letaki, plakati, priponke ...


Reklamni lepak agenta Frana Seuniga iz Ljubljane za parnike družbe Hamburg-Amerika Linie. Na njem napoveduje močno znižanje cen.