Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije: Ljubljana - Križišče na poti v svet
Arzenal

Z železnico skozi Evropo do Atlantika


Na fotografiji je ena od starejših lokomotiv v Ljubljani.