Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije: Ljubljana - Križišče na poti v svet
Arzenal

Parniki: gradovi na morju


Ohranil se je nedokončan dnevnik plovbe na parniku La Savoie od New Yorka do Le Havra v Franciji.