Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije: Ljubljana - Križišče na poti v svet
Arzenal

Ilustracije slikarja Ivana Vavpotiča