Inštitut za slovensko narodopisje: Fototeka Inštituta za slovensko narodopisje
Arzenal

5. Kulturni dnevi pod Globočakom. Srečanje z Rezijo in Benečijo. Ročinj, Kambreško (Kanalski Kolovrat), 9. 6. 2007


Kulturni dnevi pod Globočakom so vsakoletne kulturne prireditve, ki jih od leta 2003 prireja Turistično rekreacijsko društvo Globočak na Kambreškem v občini Kanal ob Soči (več o teh prireditvah glej v besedilu o 4. Kulturnih dnevih pod Globočakom leta 2006).
Slike prikazujejo Srečanje z Rezijo in Benečijo na 2. dan prireditev v okviru 5. Kulturnih dnevov pod Globočakom. Sodelovali so: Društvo »CAMA« - brusači s Solbice v Reziji, KD Ivan Trinko iz Benečije, krajani KS Kambreško, Aktiv kmečkih žena Dornberk, Društvo upokojencev Deskle in KD Grad Bani.
Osrednja točka bogate celodnevne prireditve je bila otvoritev spominske plošče Rezijanu Dominiku, ki je živel v teh krajih in se ga mnogi starejši Kambrežani še spominjajo. Prvikrat so počastili njegov spomin že leto prej, v okviru 4. Kulturnih dnevov pod Globočakom (več o njem glej v besedilu o 4. Kulturnih dnevih pod Globočakom leta 2006).
Prireditev se je pričela z obiskom Dominikovega groba na pokopališču, nato pa je bila v cerkvi sv. Andreja v Ročinju maša s spominsko molitvijo.
Popoldne je župan občine Kanal ob Soči na Kambreškem slovesno odkril spominsko ploščo, ki so jo Rezijani posvetili spominu na Dominika in v zahvalo ljudem Kambreško Liškega Kolovrata, ki so ga imeli radi.
Spominska slovesnost s pesmijo in glasbo je bila tudi simbolični poklon vsem brusačem, krošnjarjem in drugim anonimnim ljudem, ki so bili v preteklosti primorani zapustiti domači kraj in si poiskati delo in zaslužek daleč od doma, od koder se mnogi niso nikoli vrnili.
Nato so bili na stojnicah tržnice obiskovalcem ponudeni izdelki in pridelki Kambreškega, degustacija rezijanskega in prikaz dediščine Kambreškega, Benečije in Rezije.
Posebno lepe so bile pravljice za otroke – po naše, po beneško in po rezijansko. Ves čas prireditve so svojo obrt prikazovali rezijanski brusači, brusili stara rezila in popravljali dežnike.
Dan se je zaključil z delavnico rezijanskih plesov.

Mojca Ravnik, januar 2012