Inštitut za slovensko narodopisje: Fototeka Inštituta za slovensko narodopisje
Arzenal

Kraševke, godec Rado Andolšek in Jožica Strgar z vnukinjo (D762)