Inštitut za slovensko narodopisje: Fototeka Inštituta za slovensko narodopisje
Arzenal

Domenico Lettig in Jožica Strgar (D801)