Inštitut za slovensko narodopisje: Fototeka Inštituta za slovensko narodopisje
Arzenal

Gospa Mazora iz Breginja šiva "žeke", značilno obuvalo (D832)