Inštitut za slovensko narodopisje: Fototeka Inštituta za slovensko narodopisje
Arzenal

Rezijana (levo Luigia Negro) polagata venec, ki ga je cvetličarka izdelala danes, k spomeniku padlih borcev na Kambreškem (D898)