Inštitut za slovensko narodopisje: Fototeka Inštituta za slovensko narodopisje
Arzenal

Program na steni Veteranskega doma v bivši karavli (D2495)