Inštitut za slovensko narodopisje: Fototeka Inštituta za slovensko narodopisje
Arzenal

"Čimnarce" iz Levpe kuhajo kavo iz kumine (D2510)