Inštitut za slovensko narodopisje: Fototeka Inštituta za slovensko narodopisje
Arzenal

10. Kulturni dnevi pod Globočakom. Ročinj, Kambreško (Kanalski Kolovrat), 17. 6. 2102


Kulturni dnevi pod Globočakom so vsakoletne kulturne prireditve, ki jih od leta 2003 prireja Turistično rekreacijsko društvo Globočak na Kambreškem v občini Kanal ob Soči (več o teh prireditvah glej v besedilu o 4. Kulturnih dnevih pod Globočakom leta 2006).
Od 4. Kulturnih dnevov leta 2006 je osrednji, oz. pomembni del programa namenjen počastitvi spomina brusaču Dominiku Užbetu iz Rezije, ki je dolgo let živel in deloval v teh krajih (več o njem glej v besedilu o 4. Kulturnih dnevih pod Globočakom leta 2006). Rezijani in domačini so se prvikrat zbrali ob njegovem grobu v Ročinju leta 2006, naslednje leto so mu odkrili spominsko ploščo na Kambreškem, leta 2009 pa na pokopališču v Ročinju. Zaradi nekaj nepravilnosti v besedilu so jo leta 2012 nadomestili z novo.

Mojca Ravnik, julij 2012