Inštitut za slovensko narodopisje: Fototeka Inštituta za slovensko narodopisje
Arzenal

Spominska plošča za Dominika Užbeta na pokopališču v Ročinju (D2538)