Arzenal

Knjige

Atlant
Avtor: Drago Kladnik, Drago Perko, Jerneja Fridl, Milan Orožen Adamič, Mimi Urbanc
Prvi svetovni atlas v slovenskem jeziku je v obdobju med letoma 1869 in 1877 po listih izdajala Slovenska matica. Redakcijo so zaupali znanemu jezikoslovcu in pravniku Mateju Cigaletu (1819–1889), ki je opravil izjemno delo. V novi izdaji je faksimilom osemnajstih zemljevidov dodana monografija – sedem temeljitih znanstvenih študij z rezultati proučevanj predvsem političnih in družbenih razmer, ki so vzpodbudile in omogočile izid Atlanta, okoliščin njegovega nastanka, problemov, ki so se porajali ob izvedbi, kartografskih tehnik, ki so bile tedaj uveljavljene in Cigaletovega pristopa k slovenjenju tujih zemljepisnih imen. Spremna monografija je dopolnjena z imenskim kazalom, v katerem je zajetih 28.075 zemljepisnih imen z vseh zemljevidov. Kot ogledalo časa in ljudi, ki so ga ustvarjali, je Atlant zanimiv vir za geografe, kartografe, zgodovinarje, sloveniste in tudi širšo javnost.
Langusove risanke
Avtor: uredil Izidor Cankar
Začetki romantičnega slikarja
Nasveti za hišo in dom
Avtor: I. Majdič
Pervi del "Živinozdravništva"
Avtor: Dr. Janez Bleiweis
Nauk: Zdrave in bolne kopita podkovati in kopitne bolezni ozdravljati
Romanska Stična
Avtor: Marijan Zadnikar
Stična à l'époque romane
Slovar slovenskega jezika
Avtor: Joža Glonar
Vojvodstvo Kranjsko
Avtor: Jožef Erben
Vojvodstvo Kranjsko v zemljepisnem, statističnem in zgodovinskem spregledu