Arzenal

Atlant

Atlant predstavlja prvi svetovni atlas v slovenskem jeziku, ki ga je med letoma 1869 in 1877 izdajala Slovenska matica. Redakcija atlasa je bila zaupana znanemu jezikoslovcu in pravniku Mateju Cigaletu, ki je takrat na Dunaju v slovenščino prevajal uradne državne odredbe in kot strokovni ocenjevalec vplival na jezik v šolskih knjigah. Ker ob izidu ni bil tako dobro sprejet, kot bi si zaslužil, so se na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU odločili, da ga obudijo iz pozabe. V letih 2003–2005 je tako nastalo monumentalno delo, sestavljeno iz faksimilov osemnajstih zemljevidov in spremljajoče znanstvene monografije. Slednja vsebuje znanstvene študije z rezultati preučevanj predvsem političnih in družbenih razmer, ki so spodbudile in omogočile izid atlasa, okoliščin njegovega nastanka, problemov, ki so se porajali ob izvedbi, avtorjevih pristopov k slovenjenju tujih zemljepisnih imen in kartografskih tehnik, ki so bile tedaj uveljavljene in v uporabi. Prispevki temeljijo na arhivskem in časopisnem gradivu. Spremna monografija je dopolnjena tudi z imenskim kazalom, v katerega je zajeto 28.075 zemljepisnih imen z zemljevidov Atlanta.

Na portalu Arzenal je Atlant prvič predstavljen multimedijsko, kar pomeni, da je omogočeno preprosto iskanje zemljepisnih imen na zemljevidih, saj nas z izbiro določenega kraja v indeksnem kazalu ali prek iskalnika postavi na pravo mesto zemljevida. S tem je prebiranje Atlanta bistveno poenostavljeno.