Arzenal

Zbirka domobranskih spomenikov na Slovenskem

Zbirka domobranskih spomenikov na Slovenskem je začela nastajati v okviru raziskave Analiza temeljnih elementov konstruiranja pretekle realnosti in se nadaljuje v okviru raziskovalnega programa Jezik, spomin in politike reprezentacije. Prvi je potekal v okviru Filozofskega inštituta ZRC SAZU, drugi poteka v okviru Sekcije za interdisciplinarne raziskave ZRC SAZU.

Okvir raziskave

Enega od razlogov za sistematično analizo sprememb v spominski pokrajini samostojne Sloveniji gre iskati tudi v slovenskem historičnem revizionizmu zadnjih dveh desetletij. Sodelavke in sodelavci sekcije za interdisciplinarne raziskave ZRC SAZU, skupaj z nekaterimi kolegicami in kolegi iz drugih inštitutov oz. univerz na podlagi analize novonastalih domobranskih spomenikov ugotavljamo, da je v okviru deklarativnega zavzemanja za objektivnejši prikaz preteklosti prišlo do politične instrumentalizacije povojnih pobojev domobrancev ter na podlagi tega do radikalne preinterpretacije pomena domobranstva, kolaboracije in odporniškega gibanja.

Po drugi strani smo ugotovili, da se je kmalu po 1990 začela spreminjati ekskluzivistična politika spominjanja. Posledice teh sprememb segajo od skrunitve spomenikov NOB in revolucije do sistematične prenove partizanskih spomenikov na Primorskem v času po letu 2007.

Spomeniki

Z vidika vloge spomenikov, spominskih plošč in nagrobnikov kot enega od raznovrstnih javnih jezikov, ki zlasti po letu 1991 intenzivno sodelujejo v prepisovanju preteklosti in reifikaciji zgodovinskih dogodkov, avtorje raziskave zanima zlasti vloga teh materialnih artefaktov v reinterpretaciji pomena druge svetovne vojne in v vzpostavljanju mitičnega spomina na historične dogodke. Spomeniki so popredmetenje (objektifikacija) spomina v materialni obliki, onstran njihove poetične funkcije, onstran simbolike žalovanja in ohranjanja spomina, pa je spomeniška objektifikacija spomina režim reprezentacije, ki daje pomen in ponuja specifične interpretacije dogodkov ter definicijo žrtev. Glede na to jih ne moremo brati le kot izraze žalovanja in ohranjanja spomina, temveč predvsem kot artefakte, ki ustvarjajo nove pomene in nove interpretacije. Ugotoviti moramo, na kakšno retoriko, simboliko in koreografijo se naslanja oziroma v kakšni simbolni preobleki se skuša uveljaviti/legitimirati.

Pokaži več ...