Arzenal

eBZ Inštituta za literaturo in literarne vede

Kaj je?

eBZ je repozitorij elektronskih izdaj monografij, povezanih s slovensko literarno in kulturno zgodovino. Nastaja na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU in je namenjena širšemu humanističnemu prostoru, ki obdaja slovensko književnost, kulturo, duhovnost in zgodovino.

Kakšna je?

Elektronske izdaje eBZ so bile pripravljene v uredniškem postopku po ekdotičnih standardih znanstvenih izdaj. Vsako besedilo je bilo pred objavo uredniško pregledano, korigirano, po potrebi komentirano. Izdaje eBZ ustrezajo tretji in deloma četrti zahtevnostni stopnji izdaj po priporočilih Best Practices for TEI in Libraries.

Kako deluje?

eBZ je hkrati repozitorij elektronskih izdaj in zmogljiv poizvedovalni sistem za iskanje po njih. Njegova operativna podstat je odprtokodno programje Fedora Commons. Večina izdaj eBZ je narejena v zapisu XML–TEI (5) in dostopna za branje v XHTML. Nekatera besedila so začasno objavljena le v obliki .pdf ali .odt ali .doc ali pa so ti formati dostopni poleg regularnega XML–TEI.

O projektu

Zbirka eBZ je bila deloma zasnovana v okviru projekta CRP Elektronsko besedilno središče (2007–2009), v katerem sta sodelovala Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (vodja projekta Matija Ogrin) in Odsek za tehnologije znanja IJS (vodja skupine na IJS Tomaž Erjavec).