Arzenal

Fototeka Inštituta za slovensko narodopisje

Fototeka Inštituta za slovensko narodopisje vsebuje posnetke, nastale ob etnoloških raziskavah naselij, stavbarstva, družbenih odnosov in krajevnih praznikov na terenu v okviru raziskovalnih projektov Inštituta za slovensko narodopisje. Segajo od osemdesetih let 20. do prvega desetletja 21. stoletja in večinoma zajemajo različne pokrajine v Sloveniji (Istra, Kambreško, Liško, Prekmurje) in v sosednjih državah, kjer živi slovenska manjšina (Beneška Slovenija, Kanalska dolina, Porabje). Prikazujejo prizore iz vsakdanjega življenja domačinov, njihovih šeg in praznovanj, stavb, naselij in krajine. Predstavljen je izbor posnetkov, ki so povezani s preglednico, ki vsebuje podatke in komentar. Podatki se še dopolnjujejo.

Združi:   kraje posnetkov   opise   teme   prikaži vse