Arzenal

Spomeniki 1. svetovne vojne

Zbirka spomenikov, posvečenih padlim slovenskim vojakov v svetovni vojni 1914 – 1918, se je začela sistematično oblikovati v okviru temeljnega raziskovalnega projekta Preoblikovanje spomina. Propaganda in komemoracija kot sestavni del I. svetovne vojne, ki smo ga izvajali sodelavci Filozofskega inštituta ZRC SAZU in Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU ter se nadaljuje z raziskavami pod okriljem temeljnega projekta Kulturna demografija prve svetovne vojne, ki ga izvaja Zgodovinski inštitut Milka Kosa s sodelovanjem sodelavcev Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU in Inštituta za kulturno zgodovino ZRC SAZU.

Okvir raziskave

Vélika vojna je v slovensko tedanjost vstopila z nepredvidenimi in nepredvidljivimi koraki, v spominu pa zapustila neizmerljiv pečat. Spomin se je napajal z neposredno bojno izkušnjo, s poezijo in književnimi in likovnimi deli. Na krvni davek, ki so ga vojni plačale slovenske dežele, pa opominjajo predvsem spomeniki, postavljeni v spomin na padle slovenske vojake, ki so se v avstro-ogrskih vojaških uniformah borili na okopih 1. svetovne vojne. Po doslej zbranih podatkih in ocenah je padlo okoli 35 tisoč mož iz slovenskih dežel. Spomenike so v 20-ih in 30-ih letih 20. stoletja postavile vaške skupnosti, župnije in predvsem veteranska organizacija Zveza bojevnikov vojne, ki je pobudila postavitev 150 spomenikov. Spomeniki spominjajo na padle v vseh slovenskih pokrajinah, razen na Primorskem, kjer stojita le dva spomenika padlim domačinom, v Volčah in na Šentviški planoti, saj povojne italijanske oblasti na zasedenem in Kraljevini Italiji priključenem slovenskem ozemlju niso dovolile postavitve pomnikov svetovne vojne 1914 – 1918.

Pokaži več ...

Ogled zemljevida