Arzenal

Turjaška knjiga listin

Turjaški (Auerspergi) so ena redkih plemiških rodbin v slovenskem prostoru s sistematično ohranjenim arhivom, ki sega v srednji vek. Arhivsko gradivo rodbine, ki je bila do konca 15. stoletja pretežno vpeta v okvir dežele Kranjske, se danes nahaja predvsem v dveh zasebnih rodbinskih arhivih: v Turjaškem grofovskem fidejkomisnem arhivu (Gräflich Auersperg'sches Fideikommisarchiv), ki je bil do leta 1942 hranjen na gradu Turjak, danes pa se nahaja na koroškem gradu Reideben, in v Turjaškem knežjem arhivu (Fürstlich Auersperg'sches Archiv), ki je, prvotno nameščen v ljubljanski Turjaški palači, po preselitvi v zgornjeavstrijski grad Lösensteinleiten, pristal v Dunajskem Haus-, Hof-, und Staatsarchivu.

Edicija srednjeveških listin, ki predstavljajo najstarejši sklop obeh rodbinskih arhivov, je bila predmet dveh projektov, financiranih s stani Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v letih 2005–2009 ("Stalnice in prelomi v zgodovini slovenskega prostora", nosilec ddr. Igor Grdina, in "Srednjeveška in novoveška pisna dediščina na Slovenskem – edicije listin", nosilec dr. Dušan Kos). Rezultat teh projektov je tekstnokritična edicija turjaških listin, katere prvi del, Turjaška knjiga listin I, Listine zasebnih arhivov kranjske grofovske in knežje linije Turjaških (Auerspergov) 1 (1218–1400), Thesaurus memoriae, Fontes 6, je izšel leta 2008, v pripravi pa je tudi že drugi del, ki bo pokrival obdobje 1401–1500.

Avtorja zbirke sta Matjaž Bizjak, Miha Preinfalk z Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU.

Združi:   izstavitelje   prejemnike   kraje   prikaži vse

Razvrsti:   po izstaviteljih   po prejemnikih   po krajih