Zgodovinski inštitut Milka Kosa: Spomeniki 1. svetovne vojne
Arzenal

Bohinjska Bela

Avtor:
Drago Svoljšak
Datum:
/
Opis:
Spomenik stoji pred vhodom na pokopališče pri župni cerkvi sv. Marjete. Dobro vzdrževan spomenik je bil leta 2006 očiščen, vrhnja in spodnja plošča sta bili nadomeščeni z novima. Izvirnik je izdelan iz sivega kraškega kamna. V 28 nišah so vpisana imena vojakov z letnico smrti. Pod nišami so dodana imena treh vojaki jugoslovanske vojske, ki so padli na bojiščih v Srbiji (Zaječar, Bitola, Niš). Posvetilni napis je izveden nad nišami: Žrtvam kuge - Lakote - Vojske. Iz let 1914 do 1918. Postavili farani Boh. Bele. Kamnoseška posebnost so različno pisani šumniki – včasih je strešica na črki, včasih pa ob njej. Kamnosek je bil Franc Vurnik, naredil ga je leta 1920 ali 1921.
Zemljepisna širina:
46,3399638889
Zemljepisna dolžina:
14,0627361111
Ogled:

Gaea+

Google Maps

Google Earth