| Prijava | Registracija |

O Arzenalu

Sodobne informacijske in spletne tehnologije omogočajo ne le javno spletno dostopnost podatkov, temveč nudijo tudi orodja, ki omogočajo hkratna poizvedovanja in povezano pregledovanje raznolikih vsebin. V projektu ARZENAL – Virtualna zakladnica nacionalne dediščine je bil zasnovan in izdelan spletni model, ki skuša zagotoviti iskanje in pregledovanje vsebin na enovit način, hkrati pa nudi možnosti povezovanja tematsko različnih vsebin in tehnološko raznorodnih sistemov. Ureditev Arzenala je zasnovana glede na naravo gradiva:

  • »Arhiv« prinaša digitalizirano gradivo z zgodovinsko vrednostjo,
  • »Zbirke« so urejene podatkovne baze, nastale v okviru inštitutov ZRC SAZU, ki so bodisi zaključene bodisi se dopolnjujejo,
  • »Knjižnica« vključuje digitalizirane knjižne publikacije ali elektronske izdaje sodelavcev ZRC SAZU,
  • »Galerija« obiskovalcu spletišča predstavi urejene slikovne zbirke,
  • »Filmoteka« − tu si ogledate dokumentarne in znanstvene filme ter raziskovalno video gradivo.

Nacionalna dediščina ZRC SAZU

V zadnjih 60 letih so v slovenskem prostoru kontinuirano in namensko (za popis slovenskega besedišča, arheološke, etnološke, zgodovinske in umetnostnozgodovinske topografije, geografskih, vegetacijskih ter narečnih kart itd.) nastajale podatkovne in gradivske zbirke kot skupno delo generacij sodelavcev SAZU in od leta 1981 ZRC SAZU, katerih cilj je ohranjanje in krepitev slovenske nacionalne identitete. Danes so – čeprav večinoma že digitalizirane, nekatere pa še bodo – še vedno izolirane od širokega kroga potencialnih uporabnikov, kar je pogojeno večinoma z njihovo enkratnostjo: oblika, v kateri se nahajajo, ne omogoča vpogleda širokemu krogu uporabnikov, fizična »izposoja« gradiva pa je iz razumljivih razlogov večkrat omejena.

Virtualni model

Tehnološko smo v okviru projekta generirali prijazen predstavitveni virtualni model, ki bo uporabniku omogočal izbiranje med vsaj dvema načinoma poizvedovanja podatkov – med pregledovanjem po tematikah in pregledovanjem glede na funkcionalnost gradiva. Pri tem smo in bomo tudi v nadaljnjih korakih usmerjeni v več iskalnih in predstavitvenih možnosti: usmerjeno/ciljno iskanje z napredno organiziranimi iskalnimi orodji; posredno iskanje prek ključnih besed in povezav med posameznimi vsebinami; predstavljanje vsebin in avtentičnega gradiva s pomočjo vizualizacije. S povezovanjem zbirk želimo uporabnikom usmerjenih oziroma ciljnih poizvedb približati tudi povezane podatke z drugih znanstvenih področij in podpodročij.

O projektu

Arzenal je rezultat aplikativnega projekta Virtualna zakladnica nacionalne dediščine, ki ga je Znantvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti dobil na Javnem razpisu za spodbujanje projektov vzpostavitve e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih neprofitnih organizacij 2009 in 2010 v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013. Skrbnik programa je bilo Ministrstvo za visokošolstvo, znanost in tehnologijo. Projekt vzpostavitve virtualnega portala je potekal v obdobju od 15. avgusta 2009 do 30. septembra 2010.

Pri projektu so kot zunanji izvajalci sodelovala tri tehnološka podjetja: XLAB, Amebis in Parsis.