Arzenal

Amebis

Zasebno podjetje AMEBIS, d. o. o., Kamnik je bilo ustanovljeno leta 1991. Ukvarjajo se predvsem z razvojem jezikovnih tehnologij, pomemben del dejavnosti pa predstavlja elektronsko založništvo slovarjev, leksikonov in enciklopedij, ter podpora njihovim knjižnim verzijam. Posebej znani so slovarji ASP(32), saj jih uporablja velika večina Slovencev, pa tudi precejšnje število uporabnikov izven meja Slovenije. Na področju jezikovnih tehnologij so prisotni na vseh njenih segmentih: pri jezikovnih modulih (črkovalniki, delilniki, tezavri, slovnični pregledovalniki), prevajalni sistemi, govorne tehnologije (razpoznava in sinteza govora), besedilni korpusi in sistemi dialoga. Podjetje je razvilo prevajalni sistem Presis, ki trenutno prevaja iz slovenščine v angleščino in obratno.

Na področju govornih tehnologij se ukvarjajo s sintezo (slovenskega) govora. V sodelovanju z Institutom »Jožef Stefan« so razvili sintetizator Govorec 2.0, ki ga nameravajo v prihodnje še izboljševati. Precej energije posvečajo gradnji besedilnih korpusov, ki predstavljajo jezikovno infrastrukturo za razvoj drugih jezikovnih baz. Ukvarjajo  se tudi s sistemi dialoga in bazami znanja, ki računalnikom in ljudem omogočajo pisno ali govorno komunikacijo v naravnem (slovenskem) jeziku.