Arzenal

O ZRC SAZU

Kot ena od vodilnih raziskovalnih in izobraževalnih ustanov v Sloveniji si ZRC SAZU utira pot tudi v znanstvene in akademske kroge v Srednji in Jugovzhodni Evropi. Center od leta 1981 dalje sestavlja samostojna mreža raziskovalk in raziskovalcev ter strokovnih sodelavk in sodelavcev, ki v okviru sedemnajstih inštitutov in raziskovalnih skupin preučujejo kulturne, družbene in naravoslovne pojave, procese in prakse. Svoja dognanja praviloma primerjajo s podobnimi rezultati tujih znanstvenikov, jih predstavljajo na domačih in tujih znanstvenih in strokovnih srečanjih ter prek objav v domačih in tujih revijah in monografijah skrbijo za njihovo razširjanje v domačem in tujem akademskem okolju. Rezultatov ne objavljajo le prek tiskanih medijev, temveč tudi v obliki raziskovalnih in predstavitvenih filmov, zemljevidov, CD-plošč, plakatov, razstav in na spletu.

Za lažjo in učinkovitejšo distribucijo rezultatov raziskovalnega dela so leta 1993 ustanovili svojo založbo Založbo ZRC, ki je danes že prevzela vlogo osrednje slovenske založbe znanstvenih izdaj in tiskov. Oktobra 2003 je ZRC SAZU odprl še svojo knjigarno Azil, ki je na dobri poti, da postane osrednji naslov za prodajo strokovne literature za področje družboslovja in humanistike.