Inštitut za arheologijo: Arkas
Arzenal

Pečinka

Ime najdišča:
Pečinka
Kraj:
Lokvica
Enota:
Kostanjevica
Področje:
Gorica
Vrsta:
posamična najdba
Najdbe:
posodje
Doba:
bronasta doba (od 1750 B. C. do 750 B. C.)

Podatki o najdišču v Arheoloških najdiščih Slovenije

Kraj:
Lokvica
Avtor:
Leben
Stran:
125
Doba:
Jama Pečinka (kat. štev. DZRJS 944). Vhod se odpira 950 m in 88° E od kapelice v Lokvici v višini 290 m. Pri manjših sondiranjih 1909 so izkopali številne drobce prazgodovinske lončenine skupaj z ostanki človeških kosti. Lončenina po oblikah spominja na kaštelirske tipe (Marchesetti; MAGW 41, 1911, 26; G. S. Forum Iulii 1, 1910, 51). Tudi pri ogledu 1963 so zasledili v ostankih sond poznobronastodobno lončenino. Prav takšne črepinje smo nabrali tudi pri izhodu iz jame, na vzpetini, kjer je nekdaj stala prazgodovinska naselbina.

Karte

Atlas Slovenije 1985:
159/B1
ROTE ime:
LOKVICA

Prva omemba

Prva omemba:
Seppenhofer C.
Leto:
1887

Objave po l. 1965

Avtor:
Leben F.
Naslov:
Osteološke in kulturne najdbe prazgodovinskega človeka iz kraških jam Slovenije in mejnega ozemlja
Publikacija:
Arheološki vestnik 29
Leto:
1978
Strani:
13-35
Avtor:
Leben F.
Naslov:
Osteološke in kulturne najdbe prazgodovinskega človeka iz kraških jam Slovenije in mejnega ozemlja
Publikacija:
Arheološki vestnik 29
Leto:
1978
Strani:
14
Avtor:
Seppenhoffer C.
Naslov:
Relazione sull esplorazione della grotta di Locavizza
Publikacija:
Atti e Memorie della Societá delle Giulie
Leto:
1887
Strani:
53
Avtor:
Marchesetti C.
Naslov:
Bericht über die vergangenen Jahr in unseren Küstenlande ausgeführten prähistorischen Forschungen
Publikacija:
Mitteilungen des Anthropologischen Gesselschaft in Wien 41
Leto:
1911
Strani:
26
Avtor:
Gherson R.
Naslov:
Le grotte della guerra
Publikacija:
Alpi Giulie 22, No. 5-6
Leto:
1920
Strani:
43-60