Zgodovinski inštitut Milka Kosa: Ciril Prestor
Arzenal

Prestor - znaki posebnih usposobljenosti in oznake