Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije: Ljubljana - Križišče na poti v svet
Arzenal

Kolodvorska ulica: ulica izseljenskih pisarn, hotelov in izseljencev


Razglednica izseljenske pisarne Edvarda Tavčarja v sožitju s trgovino, kjer so med drugim prodajali tudi potovalne kovčke.