Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije: Ljubljana - Križišče na poti v svet
Arzenal

Slovenci v Ameriki


Risba Združenih držav Amerike v Mohorjevem koledarju za leto 1894.