Arzenal

Baročna Ljubljana: ogled sakralnih spomenikov

Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU

http://uifs.zrc-sazu.si/

Koncept razstave: Ana Lavrič, Barbara Murovec, Andrej Furlan, Alenka Klemenc
Urednica: Ana Lavrič
Tehnični urednik: Andrej Furlan
Avtorji besedil: Ana Lavrič, Andrej Furlan
Avtorji fotografije: Andrej Furlan, Damjan Prelovšek, Igor Lapajne, Martin Mádl, Marko Zaplatil

© 2010 UIFS ZRC SAZU

Razstava je del projekta Ljubljanski barok – materialna kultura in duhovni kontekst, ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

naprej >