Arzenal

Slovensko besedišče

Slovensko besedišče je digitalizirana listkovna kartoteka, ki so jo zbirali in urejali sodelavci Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v letih 1945–1985. Kartoteka je bila uporabljena kot izhodiščni referenčni vir za Slovar slovenskega knjižnega jezika, ki je izhajal v letih 1970–1991, ter za druga slovarska dela, ki so nastajala na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v drugi polovici prejšnjega stoletja. Gradivo, ki je bilo digitalizirano v letih 2009–2010, je v fazi urejanja ter priprave za spletni prikaz. Trenutno vključuje le leksikalne enote črke A.

a — abzajlati | ac — adžunski | aechmea — agvent | ah — ajželj | ak — alžirski | am — anžuvinski | ao — apuntat | aqualunga — aržet | as — aštiželj | ata — auzonijski | av — ažurnost

a a, m a, medm
a, predl a, vez a, vpraš
aachenski aba abaj
abak abaka abalienacija
abalienacijski abbejev abbevillec
abbevillien abbevillski abbé
abc abcigati abderit
abderitizem abderitski abderitstvo
abdicirati abdikacija abdikacijski
abdomen abdominalen abducirati
abdukcija abdukcijski abdukt
abduktor abe abeceda
abecedar abecedarček abecedarica
abecedarski abecedarstvo abeceden
abecedica abecedika abecednica
abecednik abecedniški abecednoimenski
abeitinski abelardovski abelija
abelski abelstvo aberacija
aberacijski aberanten abesinec
abesinski abevilien abietinov
abietinski abietit abiogeneza
abiolog abiološki abiotičen
abiotiški abiotski abioza
abisal abisalen abiturient
abiturientka abiturientov abiturientski
abiturientstvo ablacija ablacijski
ablaktacija ablaktiranje ablastin
ablativ ablativen ablativov
abnar abnejek abnormalen
abnormaliteta abnormalnost abnormen
abnormiteta abnormnost abociranje
abocirati a boff abolacionist
abolicija abolicijski abolicionist
abolicionističen abolicionizem abolirati
abomasus abomiranje abonent
abonentka abonentski abonirati
abonma abonmajaski abonos
aboralen aborat aborigen
aborigin aborter aborterski
abortin abortiranje abortiranka
abortirati abortiv abortiven
abortus abot abota
aboten abotnež abotnica
abotnik abotnost ab ovo
abradirati Abraham Abrahamov
abrahamovati abrahamovec abrahamovski
abrakadabra abranek abrašica
abrat abrazija abrazijski
abraziv abreviatura abreviaturen
abri abrigo abrin
abrnik abrogacija abrok
abrončina abrota abrotka
abrupcija abrupten abrus
abruški abscedirati absces
abscisa abscisen absenca
absenčen absentirati se absentizem
absida absint absinten
absintin absintizem absintovec
absistenclar absolucija absolucijski
absoluten absolutirati absolutist
absolutisten absolutističen absolutizacija
absolutizem absolutiziranje absolutiziranost
absolutizirati absolutnopraven absolutnost
absolutnosten absolutorij absolutorijski
absolutum absolvent absolventka
absolventski absolventura absolvirati
absorbens absorbent absorber
absorbiranje absorbirati absorpcija
absorpcijski absorptiven absorptivnost
abstencionist abstinenca abstinencija
abstinenčen abstinent abstinenten
abstinentka abstinentski abstinentstvo
abstinirati abstrahiranje abstrahirati
abstrahist abstrahovati abstrakcija
abstrakcijski abstrakcionist abstrakcionističen
abstrakcionizem abstrakcizem abstraksist
abstrakt abstrakten abstraktičen
abstraktirati abstraktističen abstraktiven
abstraktiviranje abstraktivist abstraktivizem
abstraktizem abstraktiziranje abstraktizirati
abstraktnež abstraktnik abstraktnohumanističen
abstraktnost abstraktor abstraktum
abstruz abstruzen abstruznost
absuho absurd absurden
absurdist absurdističen absurditeta
absurdizem absurdizirati absurdnik
absurdnost abšajdasnik abšminkati
abtah abtahtšrit abtreten
abuličen abuličnost abulija
abu markul abundanca abundanten
abuširati abutilon abuziven
abuzus abzajlati