Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije: Ljubljana - Križišče na poti v svet
Arzenal

Zasebna korespondenca o poti v Ameriko in prvih korakih v novem okolju


Pismo.