Inštitut za slovensko narodopisje: Fototeka Inštituta za slovensko narodopisje
Arzenal

Cerkev sv. Andreja v Ročinju (D712)