Inštitut za slovensko narodopisje: Fototeka Inštituta za slovensko narodopisje
Arzenal

Udeleženci gredo po maši proti parkirišču v Ročinju, kjer jih čaka avtobus, da se bodo peljali na kosilo h Križniču v Kanalu (D725)