Inštitut za slovensko narodopisje: Fototeka Inštituta za slovensko narodopisje
Arzenal

Rezijani ob spominski plošči Dominiku Užbetu na pokopališču v Ročinju (D2491)