Arzenal

Mladi in migracije

Spodbujanje medkulturnega dialoga skozi raziskovanje migracij

Septembra 2008 so sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo v prostorih ZRC SAZU organizirali dvodnevno mednarodno prireditev Raziskovanje migracij, na kateri so svoje dosedanje raziskovalno delo predstavili učenci slovenskih in tujih osnovnih in srednjih šol, ki so že vrsto let vključeni v mednarodna projekta Youth and Migration – YAM Stavanger 2008 in Learning Migration. Sovrstnikom in širši javnosti so predstavili svoja spoznanja o migracijah, kulturnih razlikah in pomembnosti vzpostavitve medkulturnega dialoga. Poleg predstavitve dosedanjih aktivnosti je v sklopu prireditve potekal filmski festival, kjer so bili predstavljeni štirje kratki filmi, ki so jih posneli učenci in študentje iz Nemčije, Španije, Slovenije in Hrvaške, okrogla miza Mladi spregovorijo o svojem delu, razstava fotografij in tri interaktivne delavnice.

Na podlagi materialov, ki so bili predstavljeni na prireditvi in dogajanj na prireditvi, so pripravili virtualno interaktivno razstavo Mladi in migracije http://isi.zrc-sazu.si/files/galerija/mladiinmigracije/ o sodelovanju med različnimi kulturami in narodnimi/etničnimi identitetami. Čeprav o medkulturnem dialogu spregovorijo predvsem mladi, je razstava namenjena vsem starostnim skupinam. Prinaša vsebine, ki so pomembne za vse pripadnike družbe, ne glede na starost, spol, versko prepričanje, narodno ali kulturno identiteto.