Arzenal

Pajki družine Nephilidae

Nephilid spiders: Database of world collections

The current version of the database created in BIOTA (http://viceroy.eeb.uconn.edu/biota) contains precise specimen, museum and georeferenced locality information for three out of four nephilid spider genera (see www.nephilidae.com): the genus Clitaetra with six species inhabiting Africa and Indian Ocean islands to Sri Lanka, the genus Herennia with eleven species in Australasia from India to Solomon Islands, and the genus Nephilenygs with four species in the tropics worldwide. For methods of study, museum information, taxonomic species diagnostics with illustrated descriptions, and sources of funding for this research, see the three published nephilid spider monographs (Kuntner, 2005, 2006, 2007). The database, currently at over a thousand specimens, will be updated to include specimen information on the largest nephilid genus, Nephila, with another several thousand entries, upon publication of a taxonomic monograph currently in preparation (for preliminary information on Nephila, see Kuntner et al., 2008; Kuntner & Coddington, 2009). Any queries? Contact the database author: Dr. Matjaž Kuntner, Institute of Biology ZRC SAZU.

Pajki družine Nephilidae: podatkovna zbirka primerkov iz svetovnih muzejev

Trenutna verzija podatkovne zbirke, vodene v programu BIOTA (http://viceroy.eeb.uconn.edu/biota), vsebuje natančne podatke o primerkih, muzejih in georeferencirane informacije lokalitet za tri od štirih rodov družine Nephilidae (glej www.nephilidae.com): rod Clitaetra s šestimi vrstami v Afriki in Indijskem oceanu vse do Šrilanke, rod Herennia z enajstimi avstralazijskimi vrstami od Indije do Salomonovih otokov ter rod Nephilenygs s štirimi vrstami v tropih sveta. Objavljene monografije pajkov družine Nephilidae (Kuntner, 2005, 2006, 2007) navajajo metode dela, informacije o muzejskih zbirkah, taksonomske diagnoze vrst z ilustriranimi opisi ter vire financiranja raziskav. Podatkovna zbirka, ki trenutno vsebuje vnose za preko tisoč primerkov, bo posodobljena s podatki za več tisoč primerkov vrst iz največjega rodu, Nephila, ko bo objavljena taksonomska monografija rodu, ki je trenutno v pripravi (za prve informacije o rodu Nephila glej dela: Kuntner et al., 2008; Kuntner & Coddington, 2009). Za več informacij kontaktirajte avtorja podatkovne zbirke: dr. Matjaž Kuntner, Biološki Inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU.

References with links to papers / Reference s povezavami:

Kuntner, M. 2005. A revision of Herennia (Araneae, Nephilidae, Nephilinae), the Australasian ‘coin spiders’. Invertebrate Systematics 19: 391–436.
http://www.nephilidae.com/mk/articles/Kuntner2005Herennia.pdf

Kuntner, M. 2006. Phylogenetic systematics of the Gondwanan nephilid spider lineage Clitaetrinae (Araneae, Nephilidae). Zoologica Scripta 35: 19-62.
http://www.nephilidae.com/mk/articles/Kuntner2006Clitaetrinae.pdf

Kuntner, M. 2007. A monograph of Nephilengys, the pantropical ‘hermit spiders’ (Araneae, Nephilidae, Nephilinae). Systematic Entomology 32: 95-135.
http://www.nephilidae.com/mk/articles/Kuntner2007Nephilengys.pdf

Kuntner, M., Coddington, J. A. & Hormiga, G. 2008. Phylogeny of extant nephilid orb-weaving spiders (Araneae, Nephilidae): testing morphological and ethological homologies. Cladistics 24: 147-217.
http://www.nephilidae.com/mk/articles/Kuntner&al2008.pdf

Kuntner, M. & Coddington, J. A. 2009. Discovery of the largest orbweaving spider species: the evolution of gigantism in Nephila. PLoS ONE 4(10): e7516. doi:10.1371/journal.pone.0007516.
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0007516