Arzenal

Slovenski biografski leksikon

Slovenski biografski leksikon (SBL) je zbirka osnovnih podatkov o življenju in delu slovenskih in s slovenstvom povezanih neslovenskih osebnosti, ki so tako ali drugače dejavno posegle v narodov kulturni, znanstveni, umetniški, politični, gospodarski in še kak razvoj. Prvi zvezek je SBL izšel leta 1925, po sedemdesetletnem izhajanju pa je leta 1991 izšel zadnji zvezek leksikona, ki ga skupaj sestavlja 15 zvezkov v štirih knjigah in vsebuje 5.031 člankov, v katerih je predstavljeno življenje in delo približno 5.500 slovenskih in s slovenstvom povezanih neslovenskih osebnosti.

SBL oz. članki v njem imajo dve bistveni razsežnosti: (a) podatkovnost (biografski podatki, subjektivna in objektivna osebna bibliografija, arhivski in drugi viri), (b) oceno (najprej na ravni leksikona, kdo je uvrščen in kdo ni uvrščen v SBL je ocena par excellence) oz. ocene ustvarjalnih opusov (na ravni posameznega leksikalnega članka).

Na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU so se v povezavi s SAZU odločili obuditi projekt SBL, v skladu s sodobnimi potrebami se je porodila ideja Slovenskega biografskega stičišča (http://sbl.zrc-sazu.si/), katerega okostje naj bi bila Slovenska bio-bibliografska podatkovna zbirka, omejena na podatkovnost, tj. zgolj na osebne izkaznice ustvarjalnih osebnosti. Šele izbrane osebnosti, ki bodo obravnavane tudi z vidika ocene ustvarjalnega opusa, bodo vključene v novi Slovenski biografski lekiskon, tj. SBL2. V iskalni sistem projekta Arzenal je vključenih poskusnih 114 biografij SBL2, ki je v nastajanju. Stari SBL, tj. SBL1 pa je dosegljiv na spletišču (http://nl.ijs.si:8080/fedora/get/sbl:sbl/VIEW/)

Združi:   dejavnosti   priimke   prikaži vse