Zgodovinski inštitut Milka Kosa: Spomeniki 1. svetovne vojne
Arzenal

Begunje na Gorenjskem

Avtor:
Drago Svoljšak
Datum:
/
Opis:
Spomenik stoji na vaškem pokopališču ob poti, ki skozi glavni vhod (s ceste Lesce – Begunje) pelje k pokopališki kapeli. Na podstavku stoji štirioglat enakostraničen steber s štirimi napisnimi polji z imeni padlih vojakov. Na vrhnji obrobi in na stranicah okvirja so nameščene ovalne fotografije nekaterih vojakov. Posvetilni napis »Skupni spomenik vsem v vojski padlim in umrlim junakom te fare. 1914 – 1918« je posvečen padlim vojakom iz vasi Sv. Lucija, Slatna, Mlaka, Zgoša, Poljče, Dvorska vas, Begunje in Begunje.
Zemljepisna širina:
46,3763722222
Zemljepisna dolžina:
14,2012055556
Ogled:

Gaea+

Google Maps

Google Earth